News & Activiteis

พิธีเปิดโครงการ การจัดการศึกษา "ระบบทวิศึกษา" (MOU) โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ บริษัทครีเอท แมคคาโทรนิคส์ จำกัด
วันที่ 20-23 มิถุนายน 2018 สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2559 สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา