Metalex 2019 Present AIDAMetalex 2019 Booth No. 6D09, Hall 106 :  ปีนี้ บริษัทครีเอท ได้รับเกียรติ ร่วมมือ ไม่ใช่แค่ โปรเจคเดียวเท่านั้น แต่ถึงกับ 2 โปรเจค! มาพบกันได้ที่บูธ AIDA Engineering กับ โปรเจค เครื่อง PRESS LINE NC1-1500 WITH SYNCHRONIZE CONTROL พร้อม Create Transfer Robot


: 318 | : October 02 , 2020 17:42:20