MANUFACTURING EXPO 2018Manufacturing Expo 2018


วันที่ 20-23 มิถุนายน 2018
สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทคบางนา

เวลา 10:00-18:00 น.

ผู้ผลิตทั่วภูมิภาคอาเซียนต่างกำลังมองหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อการเติมเต็มสายการผลิต เพื่อการวิวัฒนาการสู่ความสำเร็จ บริษัทครีเอท แมคคาโทรนิคส์ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ในยุค 4.0


: 3275 | : October 02 , 2020 17:52:26